KUTATÁSI EREDMÉNYEK

1. Bittencourt N, Leite M, Zuin A, et al DYNAMIC TAPING AND HIGH FRONTAL PLANE KNEE PROJECTION ANGLE IN FEMALE VOLLEYBALL ATHLETES Br J Sports Med 2017; 51:297-298

Ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sérülésmegelőzés Konferenciáján 2017-ben bemutatott tanulmány a csípő extenziós, abdukciós és kirotációs Dynamic Tape technika hatását vizsgálta a térdízület frontális síkú kitérésére (Frontal Plane Knee Projection Angle – FPKPA) egylábas guggolás során, elit női röplabda játékosok körében.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 18 sportoló közül 10-nél magas volt a FPKPA értéke (> 8o), és a T-próba szignifikáns statisztikai különbséget mutatott a Dynamic Tape kezelés előtti és utáni eredmények között (p <0,0001). Az FPKPA Dynamic Tape előtti átlagértéke 10,5 °, a Dynamic Tape-el mért átlag pedig 5,4 ° volt.

Más kutatások olyan csoportot vizsgáltak, ahol a tapaszt a kezelt struktúra megnyújtott helyzetében alkalmazták, melyek ezáltal alátámasztják azt, hogy a kívánt hatás csak akkor tapasztalható, ha rövid pozícióban van applikálva a Dynamic Tape.

Ennek fontos jelentősége lehet egyes sportolók vagy betegek esetében, akik LCA-sérülés (elülső keresztszalag), patella tendinopathia, patellofemorális fajdalom szindróma, trochanter major fájdalom szindróma vagy a medenceöv fájdalma miatt panaszosak, például az SI ízület sérülése miatt kialakult helytelen erőátviteli mechanizmus esetén.

2. Pereira A, Ribeiro V, Silva R, Zuin A DYNAMIC TAPE IN ELITE VOLLEYBALLERS WITH INSTABILITY POST LATERAL ANKLE SPRAIN (eredeti nyelve Portugál). Revista Movimenta 2017; (4) 895.

Ezt a tanulmányt a VIII. SONAFE Brazil sport-fizioterápiás konferencián mutatták be 2017-ben. A vizsgálatban 20 fő (16-20 éves korcsoportú) elit férfi röplabda játékos vett részt korábbi supinációs bokaficammal. Dynamic Tape alkalmazásával és anélkül vizsgálták a Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) és Y-Balance teszteket. A Dynamic Tape szignifikáns mértékű javulást eredményezett minden vizsgált paraméter esetén. Nehéz következtetést levonni a beavatkozás hatékonyságával kapcsolatban, mivel nem volt kontrol csoport a vizsgálatban. A kezelt struktúra megnyújtott helyzetében alkalmazva, tapadása és megjelenése a bőrfelületen ugyanolyan, viszont ezen a módon a megfelelő mechanikai hatás már nem hozható létre. Mindez segít meghatározni, hogy a mechanizmus nagymértékben mechanikai vagy inkább a bőrfelülettel való érintkezéssel vagy más neurofiziológiai mechanizmussal van összefüggésben.

3. Esettanulmány – Denver, CO – Keith Cronin & Ryan Kendrick

Ez az esettanulmány segítséget nyújt a hatásmechanizmus megértésében. Ebben a vizsgálatban egy részleges neurológiai deficittel rendelkező (nagyon gyenge dorsalflexió és eversio – részleges „lógó láb” – „foot drop”) beteg esetén BodiTrak rendszer segítségével mérték fel a talpi nyomás eloszlását, csukott szemmel végzett egy lábon állás során.

Dynamic Tape alkalmazása nélkül (balra) a nyomás-középpont (Central Of Pressure – COP) mérés azt mutatta, hogy a személy megpróbálja fenntartani a neutrális COP-ot. Amint COP-ja kissé oldalirányba mozdul (a középvonaltól balra, inverzió irányába), nincs elég izomerő a korrekcióhoz és a beteg elveszíti egyensúlyát. Taping jelenlétében (jobbra) az beteg enyhe inverziót tart fenn (COP a középvonaltól enyhén balra), ami egyébként az egyensúly elvesztését eredményezné. A Dynamic Tape használatával a beteg képes volt inverzióban megtartani a pozíciót és további korrekciót létrehozni, kihasználva a tape húzó erejét, melynek következtében szignifikáns mértékben javult az egy lábon állás időtartama.  Sajnos időbeli korlátok miatt nem vizsgálták a megnyújtott helyzetben végzett applikációt, de a neurológiai deficit arra utal, hogy a hatásmechanizmus mechanikus. Mindezt az alábbiakban szemléltetjük a csukló ízülettel kapcsolatos esettanulmányban, ahol az ideget teljes keresztmetszetében késsel vágták el, így a taping hatásmechanizmusa kizárólag mechanikai lehet.

4. Esettanulmány – Romania – Toma Vasilescu

Ez a klinikai esettanulmány a Dynamic Tape hatását vizsgálta egy olyan páciensen, akinek késsel történt baleset kapcsán teljes n.radialis és n.ulnaris sérülése (neurotmesis) volt. Ebben az esetben nincs lehetőség az izmok működésének facilitációjára, mivel nincsenek ép idegek, melyek elindítanák a mozgás folyamatát. Amit azonban látunk, az a csukló helyzetének és mozgásának módosulása, ennek következtében a funkció változása, a Dynamic Tape erős ellenállása, húzóereje és megnyúlása következtében.

Ez természetesen nem gyorsítja fel az idegregenerációt, de az azonnal megfigyelhető funkcionális haszon mellett az ADL funkciók és a beteg lelkiállapotának stb. javulását eredményezi, mely segíthet a fiziológiás mozgástartomány fenntartásában és csökkenti a duzzanatot.

Amint megkezdődik a regeneráció, a beteg a helyes mozgásmintát, nem pedig a kompenzációs mintákat fogja gyakorolni akkor is, ha nem áll elegendő izomerő rendelkezésre a megfelelő mozgásokhoz.

5. Robinson N, Spratford W, Gaida J, Fearon A. Does Dynamic Tape Alter Gait and Reduce Pain in Women with Greater Trochanteric Pain Syndrome? A Double-Blind Randomised Controlled Trial

Ezzel a vizsgálattal Nicole Robinson a közelmúltban elnyerte a „Legjobb fiatal kutató” díjat a Sports Medicine  Australia-tól, az Ausztrál Fizioterápiás Egyesület-től a „Legjobb hallgatói tanulmány” és a „Legjobb tanulmányt”díjait is, mely a Dynamic Tape hatását vizsgálta olyan populáció körében, akik krónikus csípőízületi fájdalomban érintettek (Greater Trochanteric Pain Syndrome – GTPS)

Az eredmények publikációja hamarosan közzétételre kerül, így később további részleteket tudunk bemutatni az eredményekről. Ez a cikk kiküszöböli a korábbi tanulmányokban említett korlátokat és segít tovább elemezni a hatásmechanizmusokat.

6. De la Cruz Torres B, Albornoz Cabello M, Espejo Antúnez L. Immediate effect of Dynamic Tape®on external torsion tibial clinically painful in a football player. A case report. Rev Andal Med Deporte. 2016; 9(1):50–53

Ez a tanulmány kinematikai és tenzio-myográfiás vizsgálatok alkalmazásával mérte fel a Dynamic Tape hatásait ey alsó végtagi fájdalmakkal küzdő labdarúgó esetén, melyet feltehetően a megfigyelhető fokozott lateralis tibia rotáció okozott. Dynamic Tape alkalmazásával 55%-ban csökkent a fájdalom és a tibia szögeltérése is jelentősen javult, bár mindezekre az eltelt idő is hatást gyakorolhatott. Arról nincs adat, hogy a Korábban nem fájdalom mennyi ideje állt fenn a beavatkozás előtt.

Érdekes, hogy a femur-láb tengelyeltérése 20º-ról 2,5º-ra csökkent, és a tibia  kirotációját befolyásoló izmok változást mutattak, csökkent feszességük és aktivitásuk, míg a femur kirotációját végző izmokban (a tibia relatív berotátorai)  javult az izomerő, aktivitás és tenzió.

Ebből a tanulmányból nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a kinematika és az izom aktivitás változásai közvetlenül felelősek a fájdalom csökkenéséért, nem lehetünk egyértelműen biztosak a megfigyelt kinematikai változások mögött meghúzódó mechanizmusokról, de az megállapítható, hogy a Dynamic Tape alkalmazása jelentős változásokat eredményezett a mozgásban és az izmok funkciójában.

7. Welch L, The Effects of Dynamic Tape on Delayed Onset Muscle Soreness within the Hamstring Complex. University of Chichester Institute of Sport, 2018.

Ebben a tanulmányban a hamstring izmok működését segítették mechanikai tehermentesítéssel. A terápia során egy 5 cm széles Dynamic Tape fékezte a térd extenziós irányú elmozdulását (cél volt a hamstringek excentrikus munkájának csökkentése), annak érdekében, hogy a DOMS-t (Delayed Onset Muscle Soreness) okozó Cybex izokinetikus dynamométeren végzett excentrikus tréning negatív hatását csökkentsék. Vizsgálták a nyomás-érzékeny fájdalomküszöböt, az izom-körfogatot és az ízületi mozgástartományt. Az eljárást egy héttel később megismételték az ellenoldali végtagra. Az eredmények azt mutatták, hogy a Dynamic Tape csökkentette / megakadályozta az izomlázat, amelyet az ellenkező oldali taping nélkül tréningezett végtagon figyeltek meg. Ebben a tanulmányban csak 10 fő vett részt, illetve nem volt kontroll csoport, akiknél az applikáció nem megfelelő pl. megnyúlt helyzetben került volna felhelyezésre, melynek ily módon nem lett volna hatása a térd extenzió fékezésében, ezért nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az elért hatás a kinetikában létrejött változás eredménye, melyet a kívülről applikált erőhatás hozott létre, flexiós forgatónyomatékot generálva a térdízületben.

A fenti kérdések megválaszolása és a mechanizmusok pontosabb megértése érdekében további, nagyobb és átfogóbb vizsgálatot tervezünk, azonban jelen tanulmány bizonyítéka annak, hogy a Dynamic Tape által képviselt erőhatások jelentős mértékben csökkentik a struktúrák mechanikai terhelését, amivel megelőzhető az „izomláz” (DOMS) kialakulása. Fontos kiemelni, hogy ebben a vizsgálatban csak egyetlen réteg 5 cm széles Dynamic Tape-et alkalmaztak. PowerBand-ek vagy bonyolultabb technikák indokoltak lehetnek izomhúzódások és tendinopathiák esetén, hogy nagyobb mértékű tehermentesítést hozzanak létre, különösen a rehabilitáció során az átmeneti szakaszokban, amikor megnő a terhelés rendszeressége és mértéke, amikor az újrasérülés kockázata nagyobb, pl. erősebb labdarúgáskor, vagy futási sebesség növelése esetén.

8. Evans L, AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF DYNAMIC TAPE ON TIME TO STABILISATION, FOOT LENGTH, FOOT WIDTH AND NAVICULAR DROP IN ATHLETES. 2018 University of the West of England, Hartpury College. Thesis provided

Ez a tanulmány a Dynamic Tape hatását vizsgálta a talphosszra, a talpszélességre és a os naviculare süllyedésére, amely indikátora a láb pronációs helyzetének, a pes planusnak. Vizsgálták továbbá guggolásból felugrás után a stabilizációs időt (Time To Stabilization – TTS), mely hatékony indikátora a taping funkcionális stabilitásra kifejtett kedvező vagy káros hatásának.

Az eredmények azt mutatták, hogy a DT szignifikáns mértékben csökkentette a talphosszt, a talpszélességet és az os naviculare süllyedését, összevetve a taping nélkül mért eredményekkel. A helytelen applikáció (a Dynamic Tape megnyújtott helyzetben történő alkalmazása) nem hozott jelentős és szignifikáns változást, a TTS változatlan maradt. Az eredmények azért nagy jelentőségűek, mert a szakemberek gyakran attól tartanak, hogy az applikáció, mely gyakorlatilag supinált helyzetbe kényszeríti a lábat, megnöveli a kockázatát a szupinációs bokatraumáknak. A tanulmány szerint viszont ez valószínűtlen. Léteznek alternatív applikációk és ezeket ajánlott lenne alkalmazni azoknál a sportolóknál, akiknek a kórtörténetében fellelhető bokarándulás, instabilitás, vagy olyan tevékenységet végeznek melyeknél a sérülés rizikója nagyobb mértékű.

Az alternatív technikák továbbra is a medialis, a hosszanti és a haránt boltozat megemelését célozzák meg, hogy csökkentsék az os naviculare süllyedését, de nem veszik figyelembe az os calcaneus pozícióját, ahogyan ebben a tanulmányban alkalmazták a technikát.

Nagyobb, átfogóbb vizsgálatokra van szükség, hogy ezeket az eredményeket alátámasszuk, azonban ez a tanulmány igazolja saját kutatási eredményeinket, melyek alapján a helyesen applikált Dynamic Tape hatására az os naviculare helyzete súlyterhelés alatt akár 5-10 mm-t is változhat. Ezeket a pozitív változásokat nem tapasztalhatjuk, ha helytelenül, a struktúra megnyújtott helyzetében, a tape húzása nélkül alkalmazzuk. A mechanikus mechanizmusokra utal az is, hogy a tape helyes alkalmazásakor azonnal láthatóak, érezhetőek és megmérhetőek a hatások). Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szeretné megkapni az említett tanulmányok teljes szövegét angol nyelven.

Ezenkívül szükség esetén átfogóbb technikák is alkalmazhatók, és a klinikai bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek jobb és hosszabb ideig tartó hatásokat eredményeznek.

Pl: a kutatás során alkalmazott boltozat támogató technikára. Figyelembe kell venni, hogy a láb nyugalmi helyzete is megváltozik, ha a technikát helyesen alkalmazzák. Az I. MTP ízület flexioban, a calcaneus inversioban, és a metatarsális szögeknek konvexnek kell lenniük a láb dorsalis felszínén. Ha ezek a változások nem jelennek meg súly terhelés nélkül, akkor valószínű, hogy a technika nem fog tényleges erőket kifejteni a rendszerben, tehát nem tudja befolyásolni a kinetikát, nem is beszélve a vizsgálatban bemutatott kinematikai változásokról.

9. Plantar Pressures with Arch Support Taping

A fenti technika további ismertetéseként ezt az esetet az USA egyik klinikusától kaptuk. Az alany fájdalomra panaszkodott 2. MTP-ízület területén, kórtörténetében Morton féle lábujjal és annak műtéti megoldásával. A boltozat emelő technika a terhelés mérhető csökkentését eredményezte a panaszos régióban.

10. Dogan FE,THE EFFECT OF DIFFERENT TAPING TECHNIQUES TO LOWER EXTREMITY JUMPING PERFORMANCE AND DYNAMIC POSTURAL CONTROL, 2015 Gazi University Institute of Health Sciences

Ezt a mesterszakos diplomamunka a kineziológiai tapasz, a Dynamic Tape és a placebo taping hatását veti össze a taping nélkül végzett vizsgálatok tükrében, ahol dinamikus egyensúlyt mértek és ugrási teszteket végeztek 24 hivatásos férfi futball játékos esetén. Összehasonlítva a Star Excursion Balance Testben elért eredményeket, csak a Dynamic Tape esetén nőtt a mért távolság. A többi állapot összehasonlításakor nem volt szignifikáns különbség az egyes technikák hatása között. Ráadásul a Dynamic Tape volt az egyetlen, amely szignifikáns mértékű különbséget mutatott az egy lábról elrugaszkodáskor elért távolságban, a taping nélkül elért eredményekhez képest.

A taping-el kapcsolatos korábbi vizsgálatok vegyes eredményeket mutattak a teljesítményre gyakorolt hatások tekintetében – általában stagnáló vagy kedvezőtlen hatásokról írnak. Ez az első tanulmány, amelyben javuló teljesítményről számoltak be. A használt technika szintén nagyon egyszerű volt az általunk ajánlotthoz képest, jóval kisebb mértékű stabilizáló komponenst alkalmaztak.

A Dynamic Tape lehetővé teszi a fiziológiás mozgást a terhelési és az elrugaszkodás és leérkezés közötti fázisban is, míg a rigid tape esetén negatív hatások jönnek létre. A jobb teljesítmény mögött húzódó mechanizmusokat a tanulmány nem fedte fel részletesen. A kinesiotape applikáció nagyobb felületen érintkezett a bőrrel és ezért több afferens inputtal bírt az idegrendszerre, önmagában ez a neurofiziológiai hatás azonban nem okozott különbséget a módszerek összehasonlítása során.  

Briem és munkatársai bizonyították, hogy a rigid tape alkalmazásával megnövekedett az átlag izomaktivitás a kinesiotape-hez képest, tehát feltehetően a Dynamic Tape erősebb húzása következtében értek el jelentős javulást a teljesítményben. Mindehhez hozzájárult a taping hatására megnövekedett biztonságérzet, mely a sportoló mentális hatékonyságát, ezáltal fizikális teljesítőképességét is javítja.

A bonyolultabb technikák sokkal nagyobb mértékű ízületi kompressziót és kongruenciát érnek el, amely növeli a súrlódási együtthatót az ízületi felszíneken, így jelentősen növeli az ízületi stabilitást.

Egy erősebb húzóerővel felhelyezett spirális alkalmazás még inkább növelte volna a stabilizáló hatást. Mivel nem tesztelték a Dynamic Tape helytelen (azonos formában, de kompresszió és stabilizáció nélküli) applikációjának hatását, így a teljesítmény javulása nem tulajdonítható egyértelműen a fokozott külső stabilizációnak. Ennek tisztázása érdekében tovább vizsgálatokra van szükség.

11. Farias B B, Lumini J A. Os Efeitos da Aplicação de Dynamic Tape no Membro Inferior de Um Paciente com Sequelas de Acidente Vascular Encefálico – Estudo de Caso, 2015 Fernando Pessoa University

Ez a tanulmány a Dynamic Tape pozitív hatását vizsgálta járás során és számos egyéb funkcionális feladatban, 5 éves túléléssel, stroke-ban érintett betegek körében.

A Dynamic Tape javította a járás ideje alatt mért szögértékeket és sebességet, a Timed Up and Go teszt 18,4 mp-ről 13,9 mp-re, a Four Square Step teszt 15,1 mp-ről 12,2 mp-re, a Functional Reach teszt 15 cm-ről 17,5 cm-re és Step up and down teszt 8,9 mp-ről 6,1 mp-re javult.

A rehabilitáció korai szakaszában még nem végeztünk kutatást annak megállapítására, hogy milyen mértékű javulás érhető el a motoros mozgások újratanulásában. Az alkalmazás célját, módjűát és a használat indikációit azonban a beteg aktuális állapota nagymértékben befolyásolja.

A cél nem a lógó láb gyógyítása, hanem a funkció javítása. Lehet, hogy a végcélunk nem más, mint hogy  valaki egyenetlen talajon szabadon járjon, kevesebb esési kockázattal, melyet nagyobb mértékű dorsalflexió és egy stabilabb bokaízület tesz lehetővé. Megkeresett minket egy férfi, aki a lányát AFO nélkül szerette volna az oltárhoz vezetni. Kezelésünk célja néha nem a gyógyulás vagy tartós hatás elérése, ezért siker esszenciális feltétele a betegközpontú megközelítés.

12. Sales, CR. (2013). Influência do Dynamic Tape na funcionalidade do quadríceps na dor não especifica do atleta de judô. Dissertação de Mestrado em Fisioterapia Desportiva apresentado à Universidade Fernando Pessoa, Porto.

37 nem-specifikus térd fájdalomban érintett Judo sportolónál vizsgálták a statikus és dinamikus egyensúlyt, az izomerőt, flexibilitást és fájdalmat. Az önkéntes résztvevők köréban a Standing Stork Test (SST), Y Balance Test (YBT), Four Square Step Test (FSST), Single Leg Hop Test (SLHT), Lower Limb Flexion Test (TFMI) és Extension Members Test (TEMI) került felmérésre. A tesztek után Numerikus Fájdalom Skálán (NFS) jelölték a fájdalom mértékét.

A kutatók nem találtak szignifikáns különbséget az SST (p=0.6794) teszt esetében, azonban az YBT, SLHT, TFMI, TEMI és NFS (p<0.0001),  valamint  az FSST (p = 0.0026) esetén a Dynamic Tape applikáció alkalmazásával statisztikailag  szignifikáns különbségeket mutatott, ami arra utal, hogy a megfelelő taping applikáció pozitív hatást gyakorolt a sportolók teljesítményére. A Dynamic Tape javította a fél-dinamikus és dinamikus egyensúlyt, a flexibilitást és csökkentette a fájdalmat.

Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanezen technikának az alkalmazása ’nem-specifikus’ térd fájdalomban szenvedők csoportjában nem követi az általános alapelveinket. A Dnamic Tape ideális alkalmazásának feltétele, hogy az applikáció a megfelelő fizikális vizsgálat során felismerhető problémát, funkcionális deficitet célozza. Például ha a beteg nem képes megbírkózni a terheléssel a m.quadriceps femoris gyengesége miatt egy lábas guggolás vagy talajra érkezés során, a Dynamic Tape felhelyezhető oly módon, hogy az izom mechanikai terhelését csökkentse, segítse a térd kontrollált működését és ezltal megóvja a szenzitizált vagy sérült struktúrát a további terheléstől, mely a fájdalom forrása. Ideális esetben meg kell határozni ezeket a struktúrákat, azok állapotát és a fájdalom fellelhető folyamatait is.

Mindemellett ez a tanulmány azt mutatja, hogy a térd extensios kontrolljának támogatása és a terhelés csökkentése ebben a csoportban javította a dinamikus egyensúlyt, a flexibilitást és csökkentette a fájdalmat. Ez lehetővé teszi, hogy a sportoót visszvezessük a normál terheléshez és végül taping nélkül elérjük a megfelelő funkcionális kapacitást.  újra megfelelően lehessen kivitelezni, hogy a tapasz nélkül is törekedjünk a jobb kapacitás kialakítására. További vizsgálatok összehasonlították megnyújtott pozícióban nyomás/ feszültség nélkül. Sokkal specifikusabb és homogén betegcsoporton végzett további vizsgálatok, helytelen módon a struktúra nyújtott helyzetében és húzóerő nélkül alkalmazott Dynamic Tape applikáció alkalmazásával, részletesebben alátámasztanák a Dynamic Tape hatásmechanizmusát, megfelelő indikációit és a használat módját.

13. McNeill W, Pedersen C. Dynamic tape. Is it all about controlling load? J Bodyw Mov Ther. 2016 Jan; 20(1):179-188. doi: 10.1016/j.jbmt.2015.12.009.

Ez a cikk egy nagyon jó áttekintést nyújt a Dynamic Taping általános alapelveiről, kapcsolódó kutatásokról, továbbá arról, mennyiben különbözik a kineziológiai és sport tapaszoktól.